Opłaty

Wynagrodzenie notariusza:

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; ustalane jest każdorazowo z Klientem w oparciu o rodzaj planowanej czynności notarialnej i wartość przedmiotu czynności.

 

Ponadto, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawą o podatku od spadków i darowizn, jeżeli określona czynność notarialna powoduje obowiązek uiszczenia powyższych podatków, notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn od stron czynności notarialnej, a następnie odprowadza do urzędu skarbowego.

 

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera również od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu.

Całkowite koszty konkretnej czynności notarialnej można zawsze poznać przed jej dokonaniem.

Rachunek bankowy (wpłaty tytułem kosztów notarialnych, podatki, opłaty sądowe):

86 1020 4027 0000 1602 1375 4546


Taksę notarialną można opłacić kartą, honorujemy karty Visa i Mastercard.

Konto depozytowe (tylko depozyty notarialne):

13 1020 4027 0000 1102 1375 4553

Banki:

  • w budynku Kancelarii: PKO BP,
  • w bezpośrednim sąsiedztwie: Poznański Bank Spółdzielczy.