Notariusz Poznań – kancelaria notarialna Artur Łuczak

Czynności notarialne dokonuje notariusz osobiście przy pomocy pracowników Kancelarii. Termin spotkania z notariuszem można umówić bezpośrednio lub telefonicznie. Informacje w zakresie czynności notarialnych i poświadczenia wykonywane są na bieżąco, bez konieczności wcześniejszego umawiania spotkania. Podpisanie aktu notarialnego wymaga wcześniejszego kontaktu, skompletowania dokumentów i uprzedniego dostarczenia ich do siedziby Kancelarii.

Notariusz zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.